Rituální použití koštěte

13.11.2013 20:54

Vedle úklidového prostředku mělo koště od pradávna funkci magicko-rituální, byl to prastarý magický a kultovní nástroj, který se používal při rituálech k narození, zasvěcení, svatbě i úmrtí. V Říme zametaly kněžky Hekaté po každém narození určitým způsobem práh domu, aby temné síly nemohly uškodit matce a dítěti. Hekaté je ztělesněním Trojité bohyně, která střeží manželství. Svůj původ má v egyptské bohyni Heket, která symbolizuje plně rozvinutou sílu ženství.

 

Koště slouží k uklízení na všech rovinách jako očišťující a ochranný předmět, k odmetení věcí do jiných říší, k obnovení, otevření nebo posvěcení prostor, můžeme jím vyčistit slavnostní místo před rituálem. Koště symbolizuje tvůrčí sílu, sebeurčení a utváření sil a energií v životě. Takovéto zacházení s koštětem je šamanská činnost a rituální koště by mělo být používáno pouze k tomuto účelu. Nejde o fyzické čištění, koště se ani nemusí  dotýkat země nebo podlahy. Důležité je procítění a vizualizace tzn. představujeme si, co chceme vymést. Koštětem očisťujeme místo od negativních energií a sil jako strach, zloba, nemoci, nepříjemné myšlenky a vzpomínky... 

 

Koště postavené před domovními dveřmi proutím nahoru brání zlým duchům a démonům nemoci, aby vstupovali do domu. K ochraně domu lze koště položit i přes práh, pod postel nebo na okenní římsu.

 

Ve starých svatebních zvycích byl obvyklý skok přes násadu koštěte, což symbolizovalo spojení a plození (spojení "skrz koště"). O ženě, která přivedla na svět nemanželské dítě, se říkalo, že "skočila přes koště". Násada koštěte byla symbol sexuálního spojení mužské a ženské energie v její nejvyšší formě

 

Symbolické zametání prováděné při rituálech muži i ženami neaktivuje jemné energie, ale silně rozdmychává energie, aby došlo k jejich novému uspořádání. Zametání znázorňuje věčnou proměnu sil. To, co se symbolicky a důkladně provádí v obřadu, se ukazuje také v životě. Koště se tak považuje za nástroj osobní moci.