Rituály dnes

24.03.2015 16:42

  Rituály nás v životě provázejí stále. Není to něco patřící do minulosti, i když si při nich můžeme zvyky ze starých časů připomínat, ale patří i do naší doby. Můžeme je brát jako jeden
z možných způsobů, jak smysluplně žít a oslavit to, co nám život přináší
nebo odnáší. Rituály nás propojují s tím, co nás přesahuje, jako jsou
změny ročních období a cykly přírody nebo zrození života a smrt.

  Rituál je specifický obřad, kterým můžeme uctít a oslavit určité mezníky a důležité životní
události. Rituálem může být svatební obřad, přivítání novorozence, rozloučení
se se zesnulým, požehnání projektu....jakákoli událost, kterou chceme zdůraznit.

  Rituál je třeba předem promyslet a připravit prostor. Přípravou prostoru se rozumí především
jeho očista, odstranění negativních energií, vyhnání zlých duchů. Lze to
provést pomocí kadidla, pomocí zvuků a hudby, ale také právě rituálním
koštětem.

  Rituál obvykle začínáme modlitbou k přivolání pomocníků z vyšších sfér, o jejichž
požehnání prosíme. Mohou to být  andělé nebo naši předkové. V náboženství je rituál orientován na spojení s Bohem nebo božstvem. V magii vytváří specifický stav vědomí, který mágovi
dovoluje pohybovat energií s určitým cílem. Při rituálu se obracíme ke
čtyřem živlům - vzduchu, ohni, vodě a zemi.